Privacyverklaring Podologie Groesbeek

Podologie Groesbeek verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten om uw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) samen te stellen en bij te houden.

Podologie Groesbeek neemt uw privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een correcte wijze en volgens de wettelijke eisen. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.

Bescherming persoonsgegevens
Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen. Zie hieronder ook bij “beveiliging”.
Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

Privacy regelement Podologie Groesbeek

Overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam en voorletters
  • Burger Service Nummer (BSN).
  • Geslacht.
  • Geboortedatum.
  • Adresgegevens.
  • Telefoonnummer(s).
  • E-mailadres.
  • Huisarts en/of specialist.
  • Polisnr. zorgverzekering
  • Legitimatiegegevens
  • Gegevens van belang voor de behandeling

Van wie ontvangen we persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden aan Podologie Groesbeek verstrekt door de verwijzer (de medicus en/of de paramedicus) en door de patiënt zelf.

Waarom we de gegevens nodig hebben?

Podologie Groesbeek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het leveren van podologische behandeling volgens de wettelijke voorwaarden
  • Het kunnen controleren en identificeren van de patiënt in de praktijk (legitimatieplicht)
  • Contact op te kunnen nemen met u of uw (huis)arts indien dit nodig is (alleen na uw toestemming).
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
  • Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan.
  • U te kunnen bellen indien dit nodig is bijvoorbeeld om een afspraak te maken of te verzetten.
  • Podologie Groesbeek verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor de communicatie met uw zorgverzekering.

Websitebezoek

Podologie Groesbeek gebruikt geen cookies om uw internet gedrag te herleiden. Wij slaan uw browsergedrag niet op en wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Hoe lang dient Podologie Groesbeek uw gegevens te bewaren?

Podologie Groesbeek zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens is 15 jaar. Na deze termijn kunnen de medische gegevens worden vernietigd. Op uw verzoek kunt u uw eigen gegevens ook eerder laten verwijderen.

Delen met anderen

Podologie Groesbeek zal uitsluitend uw gegevens aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijke omgang met uw gegevens. Podologie Groesbeek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij daarna contact met u opnemen om e.e.a. te bespreken. Verder vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij dient u in deze kopie uw pasfoto en Burger Service Nummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Podologie Groesbeek zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U dient het verzoek te ondertekenen in de praktijk.

Beveiliging

Podologie Groesbeek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk.
Podologie Groesbeek heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall en internetsecurity-software.
  • Software-updates zijn geactualiseerd.
  • Wij versturen via een beveiligde internetverbinding.
  • De persoonsgegevens en software voor het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) staan op verschillende softwaresystemen. De computer/server staat in een afgesloten ruimte voorzien van alarm.

Vergoedingen Fysiotherapie

De fysiotherapie kent sinds 2007 de directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF), waardoor er dus geen verwijzing meer nodig is van huiarts of specialist.

Voorwaarden voor DTF

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Vanaf 1 januari 2006 heeft u géén verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. U mag natuurlijk altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. U komt direct bij degene terecht die gespecialiseerd is in bewegen en kunt daardoor sneller beginnen met werken aan uw herstel.

DTFEr zijn enkele gevallen waarbij wel een verwijzing nodig is. Dat mag ook een verwijzing van een specialist zijn. Het gaat om:

  • behandeling aan huis
  • behandeling van kinderen
  • behandeling na een trauma
  • behandeling bij een chronisch ziekte

De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg en zal daarom ook door de fysiotherapeut op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Tenzij u dat niet wilt.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een screening uit. Dit betekent dat vastgesteld wordt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Als dat niet zo is, wordt u doorgestuurd naar bijvoorbeeld de huisarts. In alle andere gevallen gaan wij in overleg met u aan de slag.

Of u verzekerd bent voor een behandeling hangt af van de polisvoorwaarden van uw verzekering. Bij twijfel kunt u altijd met ons overleggen.